Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234

Adresa

Veslařská 339/234
637 00, Brno-Jundrov

IČO: 62157787

Adresy pracovišť speciálně pedagogického centra:

  • Brno: Veslařská 339/234, 637 00 Brno
  • Vyškov: Brněnská 139/7, 682 01, Vyškov
  • Kroměříž: Albertova 4062, 767 01, Kroměříž
  • Blansko: Seifertova 1553/3, 678 01, Blansko
  • Hodonín: Masarykovo náměstí 115/27, 695 01, Hodonín
  • Znojmo: Náměstí Armády 1215/10, 669 02, Znojmo
  • Uherské Hradiště: Zelené náměstí 1292, 686 01, Uherské Hradiště
  • Bystřice pod Hostýnem: Nádražní 56, 768 61, Bystřice pod Hostýnem

Kontakty

ŘEDITEL:
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

GARANT PRAXÍ:
Mgr. et Mgr. Ondřej Kopečný
ondrej.kopecny@zslogo.cz

 

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Jsme školou samostatně zřízenou dle § 16 odst. 9 školského zákona určenou pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s nápadnostmi v oblasti komunikace. Cílovou skupinu tedy tvoří primárně děti a žáci s narušenou komunikační schopností (závažnými vadami řeči).

Školu jako celek tvoří mateřská škola, plně organizovaná základní škola (první i druhý stupeň), školní družina, internát a školní jídelna. Součástí školy je speciálně pedagogické centrum poskytující vysoce erudované poradenské služby včetně komplexní speciálněpedagogické, logopedické a psychologické diagnostiky pro děti a žáky s narušenou komunikační schopností.

Specifikum a jedinečnost školy

Nabízíme možnost předškolního a základního vzdělávání rozšířeného o individuální i skupinovou formu logopedické intervence prolínající napříč všemi vzdělávacími oblastmi s cílem mírnit dopady narušené komunikační schopnosti. Obsah školního vzdělávacího programu vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní a základní vzdělávání a dále ze zaměření školy, tedy z orientace na podporu řečového a jazykového vývoje, na vytváření podmínek pro přirozený vývoj komunikační schopnosti, podporu duševního rozvoje a rozvoje celé osobnosti dítěte.

Školní vzdělávací program reflektuje speciální potřeby dětí a žáků a respektuje jejich nápadnosti. Hlavním úkolem je prostřednictvím kombinace tradičních i inovativních speciálněpedagogických a logopedických přístupů, metod a technik podporovat u dětí a žáků komunikační schopnost a vybavit je poznatky a dovednostmi pro každodenní život. Dále škola nabízí možnost zapojení dětí a žáků do mimoškolních aktivit, sportovní vyžití, psychologické a logopedické poradenství a metodické vedení v oblasti logopedické a speciálněpedagogické výchovně-vzdělávací práce.

Specifikem celé organizace je také vzájemná provázanost a podpora spolupráce školy a speciálně pedagogického centra s cílem co nejefektivnějšího nastavení podpory ve vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností a její průběžné monitorování a vyhodnocování. Výchovně-vzdělávací proces je dále prostřednictvím poskytování poradenských služeb s ohledem na vzdělávací potřeby žáků podporován činností školního poradenského pracoviště, které je tvořeno výchovným poradcem, školním psychologem a školním metodikem prevence.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.