Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace

Adresa

Vedlejší 655/10
625 00 Brno

IČO: 60555823

Kontakty

ŘEDITEL:
RNDr. Jan Harmata

GARANTI PRAXÍ:
Mgr. Pavla Vintrlíková (II. stupeň)
pavla.vintrlikova@zsvedlejsi.cz
Tomáš Mlýnek (I. stupeň) tomas.mlynek@zsvedlejsi.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Pracujeme podle “Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Z ulice Vedlejší do hlavního proudu života“, platného od 1. 9. 2016. V 1. – 4. ročníku žáci mohou navštěvovat předmět Pohybová a taneční výchova nebo Dramatická výchova. Od 1. ročníku vyučujeme anglický jazyk, od 5. ročníku se žáci učí informatiku, od 6. ročníku se žáci učí druhý cizí jazyk – německý nebo ruský. Na škole pracuje školní psycholožka a speciální pedagožky. Individuálně se věnujeme dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nabídka školy

Při škole pracuje velké množství zájmových kroužků, největší zastoupení mají kroužky florbalové, hudební a keramické.

Výuku vedeme “tradičními” i “netradičními” postupy.

Žáci I. stupně jezdí na školy v přírodě.

Žáci 2. ročníku navštěvují výuku plavání, žáci 6. ročníku jezdí na adaptační pobyty a absolvují výuku bruslení. Žáci 5. a 7. ročníků absolvují lyžařský výcvikový kurz. V 8. a v 9. ročníku žáci mohou vyjet na krátký studijní pobyt do Anglie a na sportovní kurz do Chorvatska.

Na škole se během roku uskutečňuje řada akcí, např.: sportovně-turistický den, sportovní den, adventní dílny, turistický pochod, den otevřených dveří, školní akademie, pořady pro mateřské školy, výstava keramiky.

Pro děti je k dispozici školní jídelna a školní družina. K základní škole je k dispozici také mateřská škola.

Zajímavosti

Škola je zapojena do několika projektů: do projektu NIDV Inkluze v praxi, projektu MŠMT Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně a rozjíždí se projekt Šablony 2019 ZŠ a MŠ Brno Vedlejší 10 v rámci operačního programu Evropské unie Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.