Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace

Adresa

Pastviny 70
624 00 Brno-Komín

IČO: 60555882

Kontakty

ŘEDITELKA:
Mgr. Markéta Olbertová

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Alena Göőzová (pro ZŠ)
goozova@zspastviny.cz

Andrea Šiklarová (pro MŠ)
skolka@zspastviny.cz 

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace, je úplná základní škola, která sdružuje mateřskou školu, základní školu pro první a druhý stupeň, školní družinu, školní jídelnu. Vedle běžné pedagogiky probíhá na škole alternativní výuka dle pedagogiky Montessori. V 1. a 2. ročníku na 1. stupni je v běžných třídách vyučována matematika metodou profesora Hejného.

Montessori pedagogika:
Jde o promyšlený a ověřený vzdělávací systém, zahrnující speciální výukové pomůcky, které v dětech podporují přirozenou potřebu se učit. Bezpečné prostředí, kde učitel je nejen přirozenou autoritou, ale i partnerem, který pomáhá dětem rozvinout jejich vrozené schopnosti. Citlivý přístup založený na respektu a vzájemné komunikaci mezi učitelem a dítětem a také mezi dětmi navzájem. Systém, který vede k samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráci. Montessori podporuje celkový rozvoj osobnosti dítěte (intelektuální, emocionální, praktické dovednosti, sociální vnímání). Školní práce probíhá převážně v tzv. „trojročích“ a v souladu s požadavky na základní vzdělávání (RVP ZV a ŠVP).

Výuka probíhá ve věkově smíšených třídách a je zaměřena na:
• Práci s výukovými pomůckami (s prožitkem a všemi smysly)
• Využívání projektového vyučování
• Vzájemnou spolupráci s rodinami žáků, pravidelné konzultace
• Propojenost výuky s reálným životem (exkurze, výukové programy probíhající za hranicí školní budovy).

Hejného matematika:
Tato matematika staví na dětské tvořivosti a přirozené touze poznávat – učitel nechává žáky objevovat a samostatně hledat řešení. Hejného metoda podporuje aktivitu, samostatné hledání podstaty věci a logických vztahů, děti nejsou příjemci hotových poznatků, algoritmů, vzorců či pouček, ale samy aktivně zkoumají, a postupně tak poznávají a objevují celý svět matematiky, a to hravou formou.

Vedle poskytování kvalitního vzdělávání je to právě i možnost výběru pedagogiky, podle které se dítě vzdělává, a v neposlední řadě i nádherné, klidné a bezpečné prostředí, ve kterém se škola nachází, daleko od rušných cest a křižovatek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.