Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace

Adresa

Náměstí 28. října 1902/22
602 00 Brno

IČO: 48512702

Kontakty

ŘEDITELKA:
Mgr. Ludmila Altmanová

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Oľga Kušnierová
olga.kusnierova@osmec.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Jsme základní školou hlavního vzdělávacího proudu, kterou navštěvuje více než 450 dětí a žáků. Součástí školy jsou dvě mateřské školy, přípravná třída a kurz pro získání základního vzdělání. Jsme školou, která pracuje s dětmi, které žijí v naší spádové oblasti a chtějí naši školu navštěvovat a neodmítáme děti, které si prostřednictvím svých rodičů naši školu zvolily a jsou ochotny do ní dojíždět. Získali jsme ocenění „Férová škola“, „Rodiče vítáni“, spolupracujeme s Ligou komunitních škol. 

Nabízíme:

  • zajímavé metody práce (projektová výuka, integrovaná tematická výuka, práce v centrech aktivit, „Začít spolu“, matematika prof. Hejného apod.)
  • školní poradenské pracoviště (psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog)
  • celodenní program (školní klub až do 16 hod)
  • širokou nabídku kroužků, doučování, přípravy na přijímací zkoušky, edukativně stimulační skupiny
  • služby nabízíme zdarma.

Věříme, že dítě má právo být vzděláváno ve spádové škole způsobem, který nejlépe rozvíjí jeho schopnosti a předpoklady. Věříme, že škola je centrem propojujícím komunitu obyvatel žijících v její blízkosti. Věříme, že škola má moc naučit nás spolu navzájem vycházet bez ohledu na prostředí, zemi nebo kulturu, ze které do ní přicházíme.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.