Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace

Adresa

Merhautova 932/37
613 00 Brno

IČO: 49466623

Kontakty

ŘEDITELKA:
PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D.

GARANTKA PRAXÍ:
RNDr. Iveta Machainová

iveta.machainova@zsmerhautova.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Hlavním cílem naší školy je poskytovat dětem základní vzdělání, které je založeno na rovném přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace. Škola se snaží vytvářet každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický status nebo speciální vzdělávací potřeby.

Škola dlouhodobě poskytuje účinnou podporu všem žákům s potřebou podpůrných opatření. Proto u nás již deset let velmi úspěšně probíhá inkluze. Vzděláváme všechny děti - neromské i romské, cizince a děti se SVP – se zdravotním a sociálním znevýhodněním, postižením a děti a žáky nadané. Každému dítěti je poskytováno vše, co potřebuje, dle jeho možností, nadání a talentu.

Dítě si nemohlo vybrat rodinu, ve které se narodilo! Netrestat děti za chyby jejich rodičů. Ať jde o poznámky, jiné kázeňské tresty, nebo dokonce špatné známky za nošení pomůcek. Zejména menší děti demotivují k pravidelné školní docházce. Není v jejich silách toto ovlivnit.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.