Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b, příspěvková organizace

Adresa

Křídlovická 513/30b
603 00 Brno

IČO: 48512630

Kontakty

ŘEDITELKA:
RNDr. Jarmila Bavlnková

GARANTKY PRAXÍ:
Mgr. Jana Drexlerová (I. stupeň)
jana.drexlerova@zskridlovicka.cz
RNDr. Jarmila Bavlnková (II. stupeň)
jarmila.bavlnkova@zskridlovicka.cz
Mgr. Hana Muchová (MŠ)
skolka@zskridlovicka.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

ZŠ a MŠ Křídlovická se nachází v centru Brna v blízkosti DRFG Areny. V 1.–9. ročníku se v moderně vybavených učebnách vzdělává 700 žáků; individuální péči věnujeme všem dětem, využíváme daltonské prvky výuky. Na 2. stupni mohou žáci studovat ve třídách s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky. Studium v těchto třídách odpovídá nižším ročníkům víceletých gymnázií. Naším cílem je, aby děti chodily do školy rády.

Klademe důraz na kvalitní vzdělání, rozvoj myšlení, čtenářské gramotnosti, studijních návyků. Matematiku vyučujeme metodou prof. Hejného, od 1. ročníku se žáci učí anglickému jazyku, od 7. ročníku německému či ruskému jazyku. Využíváme formativní hodnocení a elektronickou žákovskou knížku, úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků a Mensou ČR, účastníme se domácích i mezinárodních projektů.

Všem dětem poskytujeme možnost dosáhnout úspěchu. Ve vyučování žáci získávají potřebné znalosti, dovednosti a návyky, schopnosti řešit životní situace i chuť se dále vzdělávat. Vedeme je k týmové práci, řešení problémových úloh, tvorbě projektů, k práci s informacemi, důraz klademe na osobnostní a sociální výchovu, sebeúctu i ochotu jiným pomoci. Dětem ve vzdělávání pomáhají týdenní plány učiva.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.