Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Adresa

Kotlářská 655/4
602 00 Brno

IČO: 44993978

Kontakty

ŘEDITEL:
Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Miluše Nováková
miluse.novakova@kotlarska.cz
+ 420 549 121 089

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

ZŠ a MŠ Kotlářská slaví v tomto roce 120. výročí od svého založení a je tedy jednou z nejstarších škol v Brně. Zřizovatelem školy je městská část Brno-střed. Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu základní škola s názvem „Škola pro život v 21. století“. Na I. stupni ZŠ máme obvykle 2 až 3 třídy v ročníku; s přechodem na II. stupeň se počet tříd v ročníku ustálil na dvou. V současnosti máme 527 žáků, i když kapacita školy je 800. Mateřskou školu navštěvuje více než 100 dětí. Ve školní budově máme 27 tříd, 10 odborných učeben, 2 tělocvičny a 2 oddělení mateřské školy. Další dvě oddělení mateřské školy se nachází v obytném domě přes ulici Kotlářskou. Žáci školy mají k dispozici uzavřené vnitroblokové hřiště s lesoparkem, kde probíhá výuka v terénu a výuka tělesné výchovy. Odpoledne tu pobývají děti docházející do školní družiny.

Pracovny učitelů jsou prostorné, vybavené počítači propojenými do místní sítě, využití internetu a tisku je samozřejmostí. Sborovna je společná a slouží jako zázemí pro vyučující I. i II. stupně a je dostupná i pro učitelky z mateřské školy. Sborovna je tedy místem, kde se setkávají všichni pedagogičtí pracovníci, což je prospěšné z hlediska stmelování a zdravé pracovní atmosféry.

Specifikum a jedinečnost školy

Za výhody jsou považovány možnosti edukace podle potřeb žáka, jeho tempa, možností a schopností a výchova k větší odpovědnosti za svoje vzdělávání. Při problémech žáků úzce spolupracujeme s rodiči. ŠVP nabízí i nám pedagogům větší možnost seberealizace, aplikaci netradičních metod vyučování a zajímavější výuku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.