Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2, příspěvková organizace

Adresa

Jihomoravské náměstí 1089/2
627 00 Brno

IČO: 62156527

Kontakty

ŘEDITELKA:
Mgr. Michaela Kašíková

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Gabriela Ducháčková, Ph.D.
duchackova@zsjihomoravske.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí se nachází v městské části Brno – Slatina v blízkosti národní přírodní památky Stránská skála. Školu tvoří mateřská škola a základní škola s přípravnou třídou. Základní školu navštěvují žáci od 1. do 9. třídy. Součástí školy je školní družina.

Pro školu je specifické větší množství žáků s odlišným mateřským jazykem, pro které nabízíme výuku českého jazyka pro cizince, realizujeme řadu projektů a podílíme se na tvorbě koncepce města v této oblasti. Novinkou ve škole je multimediální studio umožňující nahrávání zvuku i focení, kterého žáci využívají ke tvorbě animací. Dovednost práce s digitálními technologiemi rozvíjí žáci díky klasické i přenosné počítačové učebně, seznamují se s 3D tiskem, programují roboty. Dataprojektory nebo interaktivní tabule ve všech třídách umožňují zapojení moderních technologií v běžné výuce. Škola má k dispozici dvě tělocvičny i školní hřiště. Zázemí pro pracovní činnosti tvoří cvičná kuchyňka a školní dílny. Výtvarně se realizovat mohou žáci v keramické dílně a učebně výtvarné výchovy. Prostor pro netradiční výuku i školení pro pedagogy nabízí komunitní centrum. Čas trávený na chodbách zpříjemňují žákům pingpongové stoly, lezecká stěna nebo stolní fotbal. Velmi pozitivní pro chod školy je práce žákovského parlamentu, který úzce spolupracuje s vedením školy a organizuje řadu aktivit pro žáky. Pečovat o pozitivní klima školy je práce školního poradenského pracoviště. V průběhu školního roku je kladen důraz na propojení mateřské a základní školy. Snažíme se o to, aby díky vrstevnickému učení byl přechod dětí do základní školy velmi plynulý. Organizujeme řadu akcí a činností, kde mohou žáci rozvíjet schopnosti a dovednosti a naučit se spoustu nových věcí. Jak vyplývá z názvu našeho ŠVP, naším cílem je otvírat dětem svět úspěchu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.