Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace

Adresa

Elišky Přemyslovny 497/10
625 00 Brno

IČO: 62156632

Kontakty

ŘEDITELKA:
Mgr. Kateřina Kottová

GARANTKA PRAXÍ:
Bc. Šárka Anderlová (pro MŠ)
Mgr. Martina Staňková (pro ZŠ)

KONTAKT:
sarka.anderlova@seznam.czz
mastapa@seznam.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Základní škola Elišky Přemyslovny je menší školou rodinného typu. Každý z ročníků je zastoupen pouze jednou třídou. Naším cílem je kvalitní vzdělání v co možná nejpříjemnějším prostředí. Menší kapacita zaručuje velmi osobní přístup k žákům, který je také jednou z priorit školy.

Naše mateřská škola je běžného typu, dvoutřídní, fakultní. Třídy jsou věkově smíšené. Do každé třídy je zapsáno 24 dětí. Děti jsou do tříd zařazovány s ohledem k sourozeneckým vazbám. 4 učitelky se pravidelně střídají na ranních a odpoledních službách.

Nabídka školy

  • ZŠ nabízí velké množství kroužků – šachový, počítačový, florbalový kroužek a anglická konverzace pro 1. a 2. stupeň
  • K dispozici také školní družina a školní jídelna
  • Pořádáme množství školních zájezdů a lyžařské kurzy
  • Na podzim se koná podzimní dílničky
  • V MŠ nabízíme různé nadstandartní aktivity – Anglický jazyk, Sportovní aerobic, Sportík, Edukativně stimulační skupiny
  • Základním záměrem našeho vzdělávacího programu je přispívat k pozitivnímu rozvoji osobnosti dětí.

Zajímavosti

Naši mateřskou školu navštívila Česká televize – na reportáž se můžete podívat na stránkách ČT: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/313292320020004/?video&index=239297#video

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.