Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace

Adresa

Chalabalova 575/2
623 00 Brno

IČO: 48513245

Kontakty

ŘEDITEL:
PhDr. Vladimír Moškvan

GARANTKY PRAXÍ:
Mgr. Dana Nestrojilová (pro ZŠ)
dnestrojilova@chalabalova.cz
Bohdana Nevímová (pro MŠ)
bnevimova@chalabalova.cz

 

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

  • Škola pomáhá dítěti realizovat jeho potenciál
    Erich Fromm
  • Naši pedagogové si poradí s různými výukovými problémy žáků. Mají dlouhodobé praktické zkušenosti, pravidelně konzultují s psychology a spolupracují s profesionálními poradnami.
  • V oblasti práce s nadanými žáky již několik let kooperujeme na projektech PF a FF MU. Škola je partnerskou školou Univerzity Komenského v Bratislavě a Masarykovy univerzity v Brně.
  • Všichni učitelé průběžně absolvují kvalitní profesionální kurzy různého zaměření v ČR, učitelé jazyků i v zahraničí.
  • Škola je Pilotní školou města Brna pro vyučování angličtiny. Jako druhý jazyk vyučujeme němčinu. Nabízíme několik odpoledních kroužků angličtiny a také kroužek španělštiny.
  • Od roku 1994 využíváme vlastní i zahraniční zkušenosti s postupnou aplikací inovativních daltonských metod a forem práce. Škola je členem organizace Czech Dalton a sítě Dalton International a je jedním z organizátorů mezinárodních vzdělávacích konferencí.

Pedagogové spolupracují vrámci různých projektů s několika partnerskými zahraničními školami ( Rakousko, Slovensko, Holandsko, Irsko, Severní Irsko, Anglie, Polsko, Slovinsko a Austrálie).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.