Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace

Adresa

Antonínská 550/3
602 00 Brno

IČO: 48512711

Kontakty

ŘEDITEL:
Mgr. Libor Tománek

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Yvona Kořístková yvona.koristkova@zsantoninska.cz
420 530 508 960 

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Úplná základní škola ve středu města je dobře přístupná žákům dojíždějícím z různých městských částí. Kapacita školy je 500 žáků. Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Výhra pro naše děti. Ve školním programu je zakomponovaná rozšířená výuka cizích jazyků (německý a anglický jazyk).

Specifikum a jedinečnost školy

Program navazuje na dlouholetou tradici rozšířené výuky cizích jazyků. Žáci se již od první třídy učí angličtinu nebo němčinu jako povinný jazyk. Druhý cizí jazyk je povinně žákům zařazován od pátého ročníku. Škola se pravidelně zapojuje do mezinárodních projektů. Žákům poskytuje výjezdy do zahraničí (Velká Británie, Rakousko, Německo). Spolupracujeme se školami ve Stuttgartu a ve Vídni.

Hodnoty

Ve vzdělávání i ve výchově se snažíme o harmonický rozvoj osobnosti a dodržování rovného přístupu ke všem dětem.

“Kdo si hraje, nezlobí”, proto dětem poskytujeme bohatou zájmovou činnost – kroužky jazykové, sportovní, umělecké, …

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.