Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Adresa

U zoologické zahrady 147/46
635 00 Brno

IČO: 00101451

Kontakty

ŘEDITELKA:
Mgr. Radana Dungelová

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Jana Galová
galova@zoobrno.cz

web zařízení

Bez popisku

Charakteristika organizace

Brněnská zoo se od svého založení, tedy od roku 1953, plně věnuje vzdělávání a osvětě dětí, žáků i dospělých návštěvníků. Dlouholetou tradici mají zookroužky i různé akce a soutěže pro veřejnost. Pro žáky mateřských, základních a středních škol pracovníci připravují výukové programy na různá zoologická či ekologická témata. Poslední dobou vzrůstá potřeba vzdělávání lidí zejména v oblasti environmentálního vzdělávání. To do našich akcí i výukových programů stále více začleňujeme a plníme tak cíle nejenom rámcových vzdělávacích programů, ale také strategie EAZA (Evropské asociace zoo a akvárií) a WAZA (Světové asociace zoo a akvárií), které vzdělávání návštěvníků zoo považují za stěžejní úkol. Vždyť ročně zoologické zahrady světa navštíví 700 miliónů lidí! Vzdělávací pracovníci úseku Stanice zájmových činností Zoo Brno rozvíjejí svoji činnost ve dvou týmech: přímo v zoo a ve Středisku ekologické výchovy Hlídka, které je dislokováno mimo zoologickou zahradu, v centru města, v historické budově Hlídka 4 v parku pod hradem Špilberkem. Od roku 2014 je Zoo Brno členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. V roce 2019 proběhla akreditace naší organizace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a získali jsme akreditaci MŠMT pro několik programů.

Nabídka organizace

 • Výukové programy
 • Samoobslužné pracovní listy pro školy
 • Dlouhodobé školní ekologické projekty
 • Přírodovědné kroužky
 • Příměstské tábory
 • Další vzdělávání pedAgogických pracovníků
 • Mateřské centrum
 • Klub pro děti a mládež

Zajímavosti

 • ve spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou, Brno pořádáme soutěž pro žáky druhého stupně ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií – Den přírodních věd
 • ve spolupráci s Gymnáziem Slovanské náměstí, Brno pořádáme soutěž pro žáky druhého stupně ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií – Into the Wild with English Guide (přírodovědná soutěž v anglickém jazyce)
 • podílíme se na pořádání přírodovědné soutěže Zlatý list.
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.