Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38

Adresa

Kuldova 734/38
615 00 Brno

IČO: 48511111

Kontakty

ŘEDITELKA:
Mgr. Michaela Jedličková

GARANT PRAXÍ:
Mgr. Dalibor Horáček
dhoracek@zskuldova.cz
545 425 062

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Jsme středně velká škola rodinného typu. Budova školy je chráněnou funkcionalistickou památkou nacházející se v Brně-Židenicích. V každém ročníku jsou 1 až 3 třídy. Žáci 1. stupně mohou využívat školní družinu.

Všechny učebny ve škole jsou připojeny k Internetu, vybaveny projekční a zvukovou technikou a některé interaktivními tabulemi. Ve škole jsou vybavené odborné učebny, tělocvična, divadelní sál, kuchyňka, dílny, 2 počítačové učebny a venkovní učebna EVVO. Ve třídách i na chodbách jsou relaxační zóny pro žáky.

Specifikum a jedinečnost školy

Snažíme se uplatňovat principy respektující komunikace. Klademe důraz na čtenářskou a matematickou gramotnost. V 1. třídách využíváme výuku čtení a psaní genetickou metodou, na 2. stupni zakládáme třídy se zaměřením na matematiku, informatiku, český jazyka a anglický jazyk. Na 1. i 2. stupni nabízíme žákům volitelné předměty. Realizujeme řadu školních i mimoškolních akcí.

Ve škole máme vytvořeno speciálně-pedagogické centrum – pod vedením výchovné poradkyně zde pracují dvě speciální pedagožky, školní psycholožka, metodička prevence a školní asistent.

Hodnoty 

Chceme všem žákům poskytnout stejné možnosti, podporovat je v jejich zájmech, zohledňovat jejich přednosti, ale i znevýhodnění, učit je respektujícím principům komunikace a položit pevný základní kámen jejich vzdělání. Snažíme se poskytovat kvalitní vzdělání v bezpečném prostředí a vytvářet vstřícné a otevřené komunikační prostředí pro žáky, zaměstnance i rodiče.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.