Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, příspěvková organizace

Adresa

Údolní 704/9a, Brno-město
602 00 Brno

IČO: 64328457

Kontakty

ŘEDITELKA, GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Pavlína Stará
mspodspilberkem@volny.cz 

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Mateřská škola POD ŠPILBERKEM byla k 1. lednu 1996 zřízena městem Brnem, jeho městskou částí Brno – střed, jako samostatná příspěvková organizace. Nachází se v historickém centru města Brna. V přízemí činžovního domu na adrese Údolní 9 je třída C – Oranžová s kapacitou 24 dětí. V těsném sousedství, na adrese Údolní 9a se nachází třída B – Modrá s kapacitou 28 dětí. Třetí třída A – Duhová pro 24 dětí je od 1. září 2016 dislokovaná na adrese Biskupská 7. Celková kapacita školy se tím zvýšila na 76 dětí. I přes to, že škola sídlí ve středu města, má vhodné podmínky pro pobyt venku. Blízký park pod hradem Špilberk, kam je možné vejít přímo brankou ze zahrady, i Denisovy sady, nabízí mnoho možností k vycházkám.

Specifikum a jedinečnost školy

Nabídka školy:
Pracoviště Údolní 9a nabízí vhodné prostředí pro pobyt dětí venku. Tvoří ho různé biotopy, které jsou v přírodě přirozené např. lesíček, louka, vřesoviště, jezírko, zeleninové a květinové záhonky, bylinková spirála.
Několik herních prvků, citlivě zakomponovanými do přírodního prostředí. To vše společně s nádhernými vzrostlými stromy vytváří prostředí, v němž realizujeme vzdělávací činnosti zaměřené na výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí.
Dolní část je vybavená jako sportoviště a děti zdě mají mnoho příležitostí k pohybovým aktivitám. Mají zde k dispozici koloběžky, kola a tříkolky, lezeckou stěnu, pomůcky pro míčové hry.

Pracoviště Biskupská nabízí přírodních prvků také herní prvky – lanovka, houpačka, pískoviště a další prvky podporující aktivitu a tvořivost dětí.
Při mateřské škole aktivně pracuje Klub rodičů, který se velkou měrou podílí na zajišťování dalších aktivit pro děti naší školy.

Všechny učitelky v naší MŠ mají odbornou kvalifikaci pro práci s předškolními dětmi. Protože škola integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami, doplňují dle aktuální situace pedagogický sbor asistenti pedagoga.

Zajímavosti

Od roku 2008 spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity a jako fakultní mateřská škola zajišťujeme praxe pro studenty oboru Učitelství pro mateřské školy.
V roce 2016 jsme se jako pilotní mateřská škola zapojili do projektu městské části Brno – střed „Kdopak přečte pohádku?“, který rozvíjí vzájemnou spolupráci seniorů s mateřskými školami.
V roce 2017 jsme se zapojili do projektu OŠMT MMB „Technické školy“, který podporuje a rozvíjí technické myšlení, tvořivost a manuální zručnost dětí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.