Mateřská škola FAMILY, Brno, Mazourova 2

Adresa

Mazourova 657/2, Židenice
636 00 Brno

IČO: 60555131

Kontakty

ŘEDITELKA, GARANTKA PRAXÍ:
Eva Šperková
info@msfamily.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Jsme škola, která má srdce.
Etická výchova je základní linií vedení dítěte k myšlení srdcem (EQ), moudrosti, pravdě, lidským, utváření životních hodnot ( mravních, ekonomických, ekologických)

Prostřednictvím nejrůznějších aktivit pomáháme dětem aktivně objevovat barevný svět kolem sebe. Třídy jsou rozděleny do rozmanitě zaměřených center aktivit, ve kterých probíhá vzdělávání v malých skupinkách, individuálně či skupinově.

Dítě se učí v přítomném okamžiku každou vzniklou situací během celého dne.

Nevyžadujeme stejný výkon, neporovnáváme, oceníme to, co zvládne

Vycházíme z předpokladů a možností každého dítěte tvořit a objevovat, rozhodovat se, být samostatné, komunikovat, vnímat souvislosti, chápat změny, uvědomit si své možnosti, poznávat úspěch i neúspěch

Rozvíjíme sociální vztahy a přirozenou komunikaci – respektovat řád skupiny, zapojit se, přijímat chyby i překážky jako cestu růstu, učit se hledat řešení ve skupině, spolupracovat, vyjádřit postoj kultivovanou formou, vnímat a posilovat vzájemnou důvěru, pomáhat si.

Záměrem vzdělávání v naší školce je poskytnout dítěti příležitosti k aktivnímu učení a dovést jej na konci předškolního věku k získání přiměřené fyzické, psychické a sociální samostatnosti dle svých možností. Umět uplatnit svou tvořivost a v různých situacích hledat vlastní řešení a přístupy. Dokázalo se vyjádřit, spolurozhodovat, souhlasit i sdělit svůj názor, nést odpovědnost za své rozhodnutí.

Klademe důraz na spolupráci rodiny a školy (partnerství, důvěře a otevřenosti), která by měla vést ke společnému cíli – k podpoře rozvoje dítěte na jeho vzdělávací cestě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.