Mateřská škola, Brno, Štolcova 21, příspěvková organizace

Adresa

Štolcova 298/21, Černovice
618 00 Brno

IČO: 64327507

Kontakty

ŘEDITELKA:
Mgr. Šárka Suková

GARANTKA PRAXÍ:
Eva Bertóková
msstolcova21@msstolcova21.cz 

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

V současné době má mateřská škola 4 třídy, celkem 75 zapsaných dětí. V říjnu 2013 vznikla rekonstrukcí půdních prostor Školička s polodenním provozem. Její součástí je třída Kapičky s deseti dětmi. Budova je součástí zástavby rodinných domů. Zahrada s ovocnými stromy a prostor pro volný pohyb dětí je situována do soukromých zahrad. Její součástí je malé dopravní hřiště, plastový bazén, hřiště s umělým povrchem, částečně kryté pískoviště, lezecká stěna a průlezky.

Specifikum a jedinečnost školy

Děti jsou zařazeny do tří tříd dle věku. Do speciální třídy jsou zařazeny děti s vadami řeči. Spolupracujeme se ZŠ Kneslova, ZŠ Řehořova, ZŠ Štolcova 16, Statutárním městem Brno, MČ Brno-Černovice, Pedagogicko-psychologickou poradnou Kohoutova, SPC Veslařská, Základní uměleckou školou Charbulova, Sociálním domem Charbulova. Našimi partnery jsou rodiče dětí MŠ.

Hodnoty

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem VŠICHNI ZA JEDEN PROVAZ. Naším záměrem je mít kolem sebe šťastné a spokojené děti. Vést je už od útlého věku k přátelství a úctě nejen k lidem, ale i k sobě, ke zdraví a k praktickým dovednostem chránícím zdraví. Citlivě vést děti k poznávání krásy okolí, kouzla přírody, učit je estetice svého zevnějšku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.