Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace

Adresa

Brechtova 815/6
638 00 Brno

IČO: 70994005

Kontakty

ŘEDITELKA:
Mgr. Ivana Horká

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Pavlína Janíčková
motylci@msbrechtova.cz

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Na severním okraji Brna se spoustou zeleně a plynulým přechodem do lesů s příznačným názvem Lesná, stojí naše mateřská škola s prostornou zahradou. Ve škole je umístěno 5 smíšených tříd a vlastní školní kuchyně. Od 20. 11. 1998 realizujeme projekt „Podpora zdraví v MŠ“. Mateřská škola je umístěna v účelové jednopodlažní budově a má celkem 5 věkově smíšených tříd s kapacitou maximálně 25 dětí v jedné třídě. Do nich jsou dle možností a domluvě s rodiči zařazovány s ohledem na přátelské a sourozenecké vztahy tak, aby byly splněny jejich podmínky vzdělávání. Školní kuchyně připravuje stravu pro celou mateřskou školu podle zásad zdravé výživy. V letošním roce o děti pečuje celkem 11 pedagogických pracovnic, 1 asistent pedagoga, 1 školní asistent, 4 provozní pracovnice a 4 pracovnice školní kuchyně. Vzájemná komunikace je založena na partnerském přístupu mezi všemi v kolektivu i partnery. Více na www.msbrechtova.cz

Specifikum a jedinečnost školy

Respektujeme motto: „Dítě myslí rukama“, pravidelně pracujeme s keramickou hlínou, máme vlastní keramickou pec. Pravidla společného soužití a schopnost vcítění se do druhého podporujeme v rámci komunitních kruhů.

Hodnoty

Hlavním prostředkem vzdělávání je hra a prožitkové učení. Ctíme heslo: “Bez zpětné vazby nemůže probíhat žádné učení, bez hodnocení ano”. Jde nám o to, abychom vychovávali samostatné bytosti s vlastním názorem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.