LABYRINTH - gymnázium a základní škola, s.r.o.

Adresa

Žerotínovo náměstí 6, Brno 602 00
Královopolská 139, Brno 612 00

IČO: 3972071

Kontakty

ŘEDITEL:
RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D.

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Tereza Cerovská
cerovska@labyrinthschool.cz
+420 777 052 809

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Labyrinth je první laboratorní školou v České republice. Leží v centru města Brna. Vychází z individuálního přístupu ke každému dítěti a z úzké spolupráce s univerzitami a dalšími partnery – inovátory vzdělávání. Je členem mezinárodní sítě laboratorních škol IALS (International Association of Laboratory Schools). Mezi hlavní principy laboratorních škol je společenská odpovědnost a přenášení poznatků do co nejvíce škol.

Specifikum a jedinečnost školy

Jsme školou s bilingvními prvky. Vytváříme pro žáky "celodenní" smysluplný program, který vychází z tematické integrované výuce - nepracujeme s předměty, ale se vzdělávacími bloky - pracujeme v souvislostech. Jedno velké roční téma pro každý ročník se dělí na osm podtémat. Pracujeme se slovním hodnocením (klademe důraz na sebehodnocení, hodnocení postojů...), individuálním týdenními plány, třídními schůzkami ve třech (žák-učitel-rodič). Žáci si stanovují individuální cíle na každý týden. Na školním vzdělávacím programu se podílí řada odborníků. Každý rok pilotujeme několik projektů např.: flexibilní učebny, tanec ve školách, programování od první třídy.

Hodnoty 

Labyrinth podporuje rozmanitost a odlišnost, vnitřní motivaci jako předpoklad k pozitivnímu vztahu k celoživotnímu vzdělávání. Vede žáky k tomu, aby si našli svoji strategii učení, plánovali, průběžně vyhodnocovali svůj učební proces, zažívali individuální i týmový úspěch. Zakládá si na spolupráci mezi školou, rodinou a širší komunitou. Přináší a sdílí inovace ve vzdělávání.

Labyrinth zajišťuje dětem bezpečné a podpůrné prostředí prostřednictvím spolupráce školy, rodiny, komunity a partnerů.

Mezi klíčové hodnoty naší školy patří: respekt, ohleduplnost, výjimečnost, mravnost, odpovědnost, odolnost a harmonie.

Bez popisku

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.