Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace

Adresa

Ibsenova 114/1, Lesná
638 00 Brno

IČO: 60555998

Kontakty

ŘEDITEL:
PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Zdeňka Dlapalová
dlapalova@ibsenka.cz

web školy

Bez popisku
Bez popisku

Charakteristika školy

Jsme škola samostatně zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a pro žáky s poruchou autistického spektra. Škola poskytuje vzdělávání podle školních vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Výuka probíhá formou individuálního přístupu speciálního pedagoga i asistenta pedagoga. V případě potřeby jsou žáci vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu přihlížejícího k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Součástí speciálního vzdělávání je i systém ucelené rehabilitace. V rámci tohoto systému škola poskytuje logopedii, arteterapii, muzikoterapii, canisterapii, ergoterapii, hiporehabilitaci, rehabilitaci v bazénu a ve vířivce, bazální stimulaci a metodu snoezelen. Naše škola je jednou z několika málo škol v ČR, která na základě dlouhodobého systematického vzdělávání v oblasti konceptu bazální stimulace obdržela certifikát „Pracoviště bazální stimulace“, který má platnost v rámci celé Evropy.

Prostřednictvím různých aktivit směřujeme k plnohodnotnému rozvoji žáků a jejich maximální integraci do společnosti podle jejich fyzických a mentálních schopností, přičemž je maximálně uplatňován individuální přístup.

Specifikum a jedinečnost školy

Naši žáci jsou vzděláváni podle ŠVP pro MŠS, ZŠS l. a ll. díl, a PrŠ jednoletou a dvouletou ve věkově smíšených třídách. Součástí specifické výchovy a vzdělávání je systém ucelené rehabilitace: Individuální logopedická péče, hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, snoezelen, plavecký výcvik a pobyt ve vířivce, systém AAK, metoda VOKS, prvky ORFS, a bazální stimulace.

Hodnoty

Cílem všech pracovníků školy je zábavnou formou připravit děti na reálný život, budovat v nich pocit uspokojení ze zvládnutých činností a prožívat radost z úspěchu. Zastáváme názor, že šťastné dítě = spokojený rodič.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.