Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

Adresa

Komenského 16/5, Vyškov-Předměstí
682 01 Vyškov

IČO: 00559270

Kontakty

ŘEDITEL, GARANT PRAXÍ:
RNDr. Václav Klement
vaclav.klement@gykovy.cz
773 454 603

web školy

Bez popisku

Charakteristika školy

Gymnázium a SOŠZE Vyškov je moderní výchovné vzdělávací zařízení poskytující velmi vysokou úroveň středoškolského vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Škola je státní, studium je bezplatné (www.gykovy.cz). Studium je denní. Na škole studuje asi 800 žáků ve 28 třídách. Na gymnáziu otevíráme 4letý a 8letý obor. Pro žáky 8letého gymnázia nabízíme dvě zaměření - Gate (klasická výuka) a Ozon (projektová výuka). Na SOŠ se otevírají dva odborné 4leté studijní obory: obchodní akademie a praktická sestra.

Specifikum a jedinečnost školy

Škola nabízí vstřícnou atmosféru. Máme plně aprobovaný pedagogický sbor. Rozvíjíme nadání žáků, podporujeme je v účasti na soutěžích, olympiádách i mimoškolních aktivitách. Žáci vyššího gymnázia mají možnost vybírat si ve 3. a 4. ročníku z široké nabídky volitelných předmětů. Praxe žáků SOŠ probíhají ve vyškovské nemocnici, v soukromých i státních ekonomicky zaměřených firmách. Škola má plně vybavené moderní učebny s interaktivními tabulemi, počítači, dataprojektory. Odborné učebny jazyků, INF, MA, BI, CHE, FY, odborné učebny pro zdravotnické a ekonomické předměty jsou vybaveny moderními speciálními pomůckami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.