Centrum Kociánka

Adresa

Kociánka 93/2
612 00 Brno

IČO: 00093378

Kontakty

ŘEDITEL:
Mgr. Tomáš Komárek

GARANTKA PRAXÍ:
Mgr. Tereza Bízová
tereza.bizova@kocianka.cz

web zařízení

Bez popisku

Charakteristika zařízení

Centrum Kociánka je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Posláním Centra Kociánka je, prostřednictvím moderního pojetí odborných sociálních a zdravotních služeb, pokračovat v tradici ucelené rehabilitace dětí i dospělých se zdravotním postižením – v jejich podpoře ve vzdělávání a zapojení do společnosti. Podpora sociálního začleňování uživatelů a jejich odpovídající účast na společenském životě probíhá také ve spolupráci s Mateřskou a Základní školou pro tělesně postižené Brno, Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené a Základní a střední školou Březejc, Sviny 13. Naše poslání naplňujeme prostřednictvím sociálních služeb: domovy pro osoby se zdravotní postižením, denní stacionáře, týdenní stacionáře, odlehčovací služby, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení. Nedílnou součástí služeb Centra Kociánka je komplexní zdravotnická péče (fyzioterapie, hipoterapie, ergoterapie, klinická logopedie, ošetřovatelská péče).

Od roku 2020 jsme držitelé certifikátu kvality od Spojené akreditační komise.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.