AGAPO, o.p.s.

Adresa

Masarykova 506/37
602 00 Brno

IČO: 29300550

Kontakty

ŘEDITEL:
Ing. Jakub Purdjak

GARANTKA PRAXÍ:
Bc. Lenka Libánková, DiS.
Kontaktní pracovnice pro Tranzitní program
l.libankova@agapo.cz

web zařízení

Bez popisku

Charakteristika zařízení

Obecně prospěšná společnost AGAPO je nestátní nezisková organizace.

Posláním AGAPO, o.p.s. je podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v Brně a okolí a tím přispívat ke zvýšení kvality jejich života.

Naše služby jsou určeny:

  • lidem se zdravotním (tj. s mentálním, smyslovým, tělesným nebo kombinovaným) postižením a duševním onemocněním,
  • lidem se sociálním znevýhodněním,
  • lidem s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace

Naším cílem je zvýšit samostatnost těchto osob prostřednictvím služby sociální rehabilitace.

V rámci poskytované sociální služby nabízíme tyto programy:

  • Základní poradenství, v rámci kterého zmapujeme sociální situaci klienta naší služby, poskytneme základní podporu při hledání zaměstnání, řešení problémů ze sociálně-právní a pracovněprávní oblasti.
  • Nácvik sociálních dovedností je založen na pomoci s osvojením činností, které jsou potřeba pro hledání zaměstnání jako je např. jednání s úřady nebo zaměstnavateli, pohyb ve městě nebo telefonování.
  • Podporované zaměstnávání je zaměřen na hledání a udržení si zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Klientům můžeme pomoci se sepsáním motivačního dopisu a životopisu, s oslovením zaměstnavatele a přípravou na pohovor. Pokud si to bude žádat situace, na pohovor poskytneme doprovod, stejně tak můžeme poskytnout podporu a asistenci při zaučení se na pracovišti.
  • Tranzitní program – ze školy do práce, který je určený studentům středních škol se specifickými vzdělávacími potřebami. S naší pracovní asistencí mají možnost absolvovat praxe u běžných zaměstnavatelů a získávají tak pracovní i sociální dovednosti a návyky pro své další profesní uplatnění.
  • Dále nabízíme workshopy a přednášky, on-line poradnu a širokou škálu služeb pro zaměstnavatele.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.