Personální oddělení

O oddělení
 • zajišťuje ve spolupráci s děkanem a tajemníkem komplexně personální agendu fakulty, vč. vedení evidence v informačních systémech MU,
 •  spolupracuje na tvorbě univerzitních a fakultních norem v personální oblasti,
 • vyřizuje záležitosti vzniku , změn a ukončování všech pracovněprávních vztahů, a to jak v hlavní, tak doplňkové a ostatní činnosti,
 • zajišťuje výběrová řízení na přijímání nových zaměstnanců,
 • zabezpečuje spolupráci s odborovou organizací, projednává kolektivní smlouvy,
 • vede agendu osob se ZPS , ZTP a pracovní neschopností,
 • vede osobní spisy zaměstnanců, včetně záznamů EVAK,
 • sleduje, kteří zaměstnanci splňují podmínky pro důchod, a vyřizuje jejich odchod do důchodu nebo další zaměstnání,
 • vymezuje nároky na řádnou dovolenou z důvodu dlouhodobé nemoci, průběžně kontroluje čerpání řádné dovolené,
 • vyřizuje žádosti o úpravu pracovní doby,
 • průběžně kontroluje odměňování zaměstnanců podle vnitřních mzdových předpisů,
 • vede evidenci životních jubileí,
 • eviduje popisy pracovních činností a podpisové vzory jako součásti osobních spisů zaměstnanců,
 • spolupracuje s příslušnými institucemi státní správy a samosprávy,
 • zpracovává plán mzdových prostředků jako podklad pro tvorbu rozpočtu fakulty,
 • zpracovává podklady pro statistická a jiné výkazy o zaměstnancích,
 • průběžně kontroluje čerpání mzdových prostředků podle činností a podle zakázek,
 • eviduje docházku a absenci oddělení děkanátu a údaje o ní zadává do personálního a mzdového systému,
 • zajišťuje hodnocení a vzdělávání zaměstnanců,
 • zadává údaje o zaměstnancích do systému personalistiky a mezd,
 • zajišťuje výdej stravenek zaměstnancům,
 • organizuje a zabezpečuje školení vedoucích zaměstnanců,
 • zajišťuje vstupní instruktáže pro nové zaměstnance,
 • vede evidenci a vyšetřování pracovních a školních úrazů a nemocí z povolání,
 • připravuje podklady pro přípravu rozpočtu PdF MU a podklady dle pokynů děkana a tajemníka.
Lidé a kontakt

Vedoucí oddělení

Další zaměstnanci

Ing. Michaela Jabůrková

Služby BOZP a PO. Přítomnost na PdF MU - každou středu v čase 14.00 – 18.00 h, v jiné dny podle předchozí domluvy.

Pracovna m. č. -1059, 1. PP, budova Poříčí 9
telefon: 773 287 810
e‑mail: ,
Formuláře

Formuláře k Dohodě o pracovní činnosti a Dohodě o provedení práce

Kde nás najdete?

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.