Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Personální oddělení

Personální oddělení Pedagogické fakulty zajišťuje:

 • komplexní výkon veškeré personální agendy v pracovněprávní oblasti dle ZP
 • realizaci výběrových řízení na uvolněná místa
 • správu agendy zahraničních osob a uvolněných pracovních míst vůči Úřadu práce
 • mzdové záležitosti – odměňování za práci včetně odměn z dohod
 • agendu nemocenského pojištění zaměstnanců MU
 • správu agendy dotovaného stravování zaměstnanců fakulty
 • poradenskou činnost pro zaměstnance v důchodových otázkách
 • zprostředkování informací o systému připojištění svým zaměstnancům
 • organizaci odborného rozvoje zaměstnanců (organizace školení, odborné praxe)
 • na základě žádostí občanů vyhotovení potvrzení z osobních spisů bývalých zaměstnanců
 • závodní preventivní lékařskou péči
 • koordinaci kontrolní činnosti a vlastní kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • agendu evidence školních a pracovních úrazů včetně jednání o náhradě škod
 • vlastní kontrolní činnost na úseku požární ochrany včetně vedení příslušné dokumentace
 • zpracování statistických výkazů

Formuláře

Úřední hodiny

Po 9.00–11.00 hod.
Út: 9.00–11.00 hod.
St: 9.00–11.00 hod. a 12.00-14.00 hod.
Čt: 9.00–11.00 hod.
Pá: 9.00–11.00 hod.

Adresa a kontakt

Personální oddělení

Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7
603 00 Brno

VEDOUCÍ PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ
Mgr. Dagmar Kyselová
Tel.: +420 549 49 6068
E-mail: kyselova@ped.muni.cz

PERSONÁLNÍ MANAŽERKA - HR Award
Mgr. Gabriela Čuprová
Tel.: +420 549 49 3565
E-mail: cuprova@ped.muni.cz

PERSONÁLNÍ REFERENTKA
Ing. Kateřina Kunovská
Tel.: +420 549 49 6348
E-mail: kunovska@ped.muni.cz

PERSONÁLNÍ REFERENTKA
Eva Pivodová
Tel.: +420 549 49 6263
E-mail: pivodova@ped.muni.cz

MZDOVÁ ÚČETNÍ
Božena Vrbasová
Tel.: +420 549 49 5239
E-mail: vrbasova@ped.muni.cz