Personální oddělení

O oddělení
 • zajišťuje ve spolupráci s děkanem a tajemníkem komplexně personální agendu fakulty, vč. vedení evidence v informačních systémech MU,
 •  spolupracuje na tvorbě univerzitních a fakultních norem v personální oblasti,
 • vyřizuje záležitosti vzniku , změn a ukončování všech pracovněprávních vztahů, a to jak v hlavní, tak doplňkové a ostatní činnosti,
 • zajišťuje výběrová řízení na přijímání nových zaměstnanců,
 • zabezpečuje spolupráci s odborovou organizací, projednává kolektivní smlouvy,
 • vede agendu osob se ZPS , ZTP a pracovní neschopností,
 • vede osobní spisy zaměstnanců, včetně záznamů EVAK,
 • sleduje, kteří zaměstnanci splňují podmínky pro důchod, a vyřizuje jejich odchod do důchodu nebo další zaměstnání,
 • vymezuje nároky na řádnou dovolenou z důvodu dlouhodobé nemoci, průběžně kontroluje čerpání řádné dovolené,
 • vyřizuje žádosti o úpravu pracovní doby,
 • průběžně kontroluje odměňování zaměstnanců podle vnitřních mzdových předpisů,
 • vede evidenci životních jubileí,
 • eviduje popisy pracovních činností a podpisové vzory jako součásti osobních spisů zaměstnanců,
 • spolupracuje s příslušnými institucemi státní správy a samosprávy,
 • zpracovává plán mzdových prostředků jako podklad pro tvorbu rozpočtu fakulty,
 • zpracovává podklady pro statistická a jiné výkazy o zaměstnancích,
 • průběžně kontroluje čerpání mzdových prostředků podle činností a podle zakázek,
 • eviduje docházku a absenci oddělení děkanátu a údaje o ní zadává do personálního a mzdového systému,
 • zajišťuje hodnocení a vzdělávání zaměstnanců,
 • zadává údaje o zaměstnancích do systému personalistiky a mezd,
 • zajišťuje výdej stravenek zaměstnancům,
 • organizuje a zabezpečuje školení vedoucích zaměstnanců,
 • zajišťuje vstupní instruktáže pro nové zaměstnance,
 • vede evidenci a vyšetřování pracovních a školních úrazů a nemocí z povolání,
 • připravuje podklady pro přípravu rozpočtu PdF MU a podklady dle pokynů děkana a tajemníka.
Úřední hodiny

Úřední hodiny

Po 9.00–11.00 hod.
Út: 9.00–11.00 hod.
St: 9.00–11.00 hod. a 12.00-14.00 hod.
Čt: 9.00–11.00 hod.
Pá: 9.00–11.00 hod.
Lidé a kontakt

Vedoucí oddělení

Další zaměstnanci

Ing. Michaela Jabůrková

Služby BOZP a PO. Přítomnost na PdF MU - každou středu v čase 14.00 – 18.00 h, v jiné dny podle předchozí domluvy.

Pracovna m. č. -1059, 1. PP, budova Poříčí 9
telefon: 773 287 810
e‑mail: ,
Formuláře

Formuláře k Dohodě o pracovní činnosti a Dohodě o provedení práce

Dokumenty platné od 1. 2. 2023

Dokumenty platné do 31. 1. 2023

Kde nás najdete?

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.