Oddělení zahraničních vztahů a internacionalizace

O oddělení

Oddělení zahraničních vztahů a internacionalizace

 • průběžně a systematicky eviduje styky se zahraničím,
 • eviduje studentské mobility v IS MU,
 • zpracovává návrhy na vyslání učitelů a studentů fakulty dle průběžných nabídek,
 • zajišťuje agendu zahraničních cest,
 • zajišťuje podklady pro vyhodnocení zahraničních styků,
 • zveřejňuje informace o zahraničních stážích, studijních a dalších zahraničních pobytech,
 • eviduje uzavřené smlouvy o spolupráci se zahraničními institucemi,
 • zajišťuje vysílání a přijímání akademických pracovníků v rámci schválených projektů a dle požadavků děkana,
 • zajišťuje přijetí posluchačů zahraničních fakult na základě mezinárodních dohod,
 • připravuje podklady pro zpracování ročního plánu zahraničních styků podle konkurzní listiny MŠMT,
 • organizuje pobyty studentů fakulty v zahraničí,
 • spolupracuje na internacionalizaci fakulty, zabezpečuje agendu smluv se zahraničními partnery,
 • vede agendu členství fakulty a zaměstnanců v zahraničních profesních společnostech a organizacích,
 • podílí se na organizaci a zabezpečení administrativní agendy související s uskutečněním symposií, seminářů a konferencí pořádaných fakultou v oblasti zahraničních vztahů,
 • vede přehled nákladů a sleduje dodržování rozpočtu pro zahraniční vztahy.
Lidé a kontakt

Bc. Alena Hooperová

telefon: 549 49 4641
e‑mail:

Vedoucí oddělení internacionalizace
a zahraničních vztahů

Mgr. Bc. Milena Alday Delgado

telefon: 549 49 1606
e‑mail:

Studium v cizojazyčných studijních programech

Kde nás najdete

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.