Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí

O oddělení

Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů zajišťuje mimo další úkoly především následující agendu:

 • doktorské studium
 • habilitační řízení
 • řízení ke jmenování profesorem
 • vědecká rada fakulty
 • tvůrčí činnost fakulty
Lidé a kontakt
 • komplexní řízení oddělení
 • akreditace pregraduálních a doktorských studijních programů a jejich evaluace
 • řízení a hodnocení kvality v oblasti vzdělávání
 • agenda Vědecké rady PdF MU
 • metodická podpora garantek a garantů studijních programů
 • metodická podpora při hodnocení výzkumu

 

 • správa studijních záležitostí v českých doktorských studijních programech
 • přijímací řízení do doktorských studijních programů
 • administrativní podpora při státních doktorských zkouškách a obhajobách disertačních prací
 • správa stipendijního programu „Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu,“ a programu „Podpora talentovaných studujících v doktorských studijních programech“
 • administrativní podpora při jednání oborových rad, oborových komisí a garantů studijních programů
 • rigorózní řízení

 

 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • tvůrčí činnost fakulty
 • agenda cen, vyznamenání a dalších ocenění (mimo Ceny děkana PdF MU)
 • akreditace habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • administrativní podpora v oblasti zajišťování kvality

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.