Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Věda a výzkum

Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů zajišťuje mimo další úkoly především následující agendu:

  • doktorské studium
  • habilitační řízení
  • řízení ke jmenování profesorem
  • vědecká rada fakulty
  • tvůrčí činnost fakulty
  • vnější vztahy fakulty

Vedoucí oddělení

Mgr. Martina Lužná


telefon: 549 49 7669
e‑mail:

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Další zaměstnanci

Mgr. Hana Florková


telefon: 549 49 3917
e‑mail:

REFERENTKA PRO VÝZKUM A VÝVOJ

Dana Nesnídalová


telefon: 549 49 5872
e‑mail:

REFERENTKA PRO VÝZKUM A VÝVOJ