Vyhlášení voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty MU pro funkční období 2021–2023

30. 9. 2020

Vážené kolegyně a kolegové,
milé studentky a studenti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,
 
v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Pedagogické fakulty MU tímto vyhlašuji volby do obou komor Akademického senátu PdF MU pro volební období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023 a stanovuji následující harmonogram:
 • 30. 9. 2020

  Oficiální vyhlášení voleb prostřednictvím webových stránek PdF MU a v aplikaci Informačního sytému Masarykovy univerzity E-volby
 • 14. 10. – 30. 10. 2020 do 12:00 hod

  Podávání návrhů na kandidáty Volební komisi AS PdF

  Návrh na kandidaturu je možno podat e-mailem pověřenému členovi volební komise nebo na vytištěném formuláři v obálce některému z členů volební komise. V obou případech musí kandidatura obsahovat náležitosti dané Volebním řádem AS PdF MU.

 • 2. 11. 2020

  Zveřejnění kandidátů do voleb a jejich volebních programů a prohlášení
 • 9. 11. – 14. 11. 2020

  Datum a místo konání voleb: hlasování se uskuteční elektronicky v aplikaci E-volby IS MU v termínu
 • 16. 11. 2020

  Oficiální vyhlášení výsledků voleb na webu fakulty a hromadným emailem s odkazem na výsledky voleb
Volby organizuje a řídí v souladu s Volebním řádem AS PdF MU Volební komise PdF MU. Ta bude fakultní veřejnost informovat o dalších technických detailech voleb, průběhu a pravidlech volební kampaně i výsledcích voleb.
Věřím, že využijete tuto příležitost k uplatnění svého práva ovlivňovat směřování naší fakulty ať již vlastní kandidaturou, nebo uvážlivou volbou svých zástupců v nejvyšším zastupitelském orgánu fakultní akademické samosprávy.

V Brně dne 30. září 2020
doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
předseda AS PdF MU

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.