Pozvánka na 8. zasedání Akademického senátu PdF MU v akademickém roce 2023/2024

Srdečně vás zveme na 8. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2023/2024, které se bude konat v úterý 4. 6. 2024 od 14 hodin v konferenční místnosti RUV.

29. 5. 2024

Bez popisku

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Souhrnná zpráva o výsledku voleb do AS PdF MU pro období 2024-2027
 3. Ustavení volební komise pro volbu předsednictva AS PdF MU
 4. Volba předsedkyně/předsedy AS PdF MU
 5. Volba předsedkyně/předsedy Studentské komory AS PdF MU a předsedkyně/předsedy Komory akademických pracovníků AS PdF MU
 6. Volba členek a členů stálých komisí AS PdF MU
 7. Schválení podmínek a kritérií přijetí ke studiu na PdF pro akad. rok 2025/2026
  • Podmínky a kritéria přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských (pětiletých) studijních programech na PdF MU platná pro akademický rok 2025/2026
  • Podmínky a kritéria přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na PdF MU platná pro akademický rok 2025/2026
  • Conditions and criteria for admission to bachelor‘s degree programmes in English at the Faculty of Education, Masaryk University, valid for the academic year 2025/2026
  • Conditions and criteria for admission to master’s degree programme Lower secondary school English language teacher training valid for the academic year 2025/2026
  • Podmínky a kritéria přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na PdF MU
 8. Doplnění zástupců AS PdF MU do přijímacích komisí

Pozvánka Facebook Podklady k zasedání


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.