Usnesení AS PdF MU k tématu nevhodného chování

Akademický senát PdF MU na svém zasedání 7. 2. 2023 přijal tato usnesení.

16. 2. 2023

1. Akademický senát Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity odsuzuje jakékoliv projevy sexuálního obtěžování či neetického chování na půdě fakulty i univerzity.

2. Akademický senát Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vyzývá členy a členky akademické obce k aktivnímu přístupu k řešení problematiky sexuálního obtěžování a zároveň povzbuzuje k jeho komunikaci s kontaktními osobami fakulty či univerzity.

3. Akademický senát Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vyzývá vedení fakulty a univerzity, aby, ve spolupráci s odborníky, zrevidovala současné postupy v záležitostech nevhodného chování a aby reflektovala lidský přístup v řešení takových situací.

4. Akademický senát Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vyzývá členky a členy akademické obce k dodržování zásad etického jednání.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.