Pozvánka na 6. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2020/2021

30. 4. 2021

Datum

4. 5. 2021

Čas

14:00

Místo konání

MS Teams

Důležité upozornění:

Zasedání bude vzhledem k opatřením vlády ČR a vedení MU v souvislosti s pandemií COVID-19 probíhat se vzdáleným přístupem online (MS Teams, IS MU).

Jelikož jsou ze zákona zasedání akademických senátů veřejná, bude-li chtít někdo kromě členů AS PdF MU a zvaných hostů vystoupit, musí se ozvat předsedovi AS PdF MU nejpozději do 2. 5. 2021 na e-mail adam@ped.muni.cz, aby mu mohl být přístup zajištěn. Informace o způsobu přístupu pro pozorovatele zasedání z řad veřejnosti bude 3. 5. 2021 uvedena na webových stránkách AS PdF MU (https://www.ped.muni.cz/o-nas/akademicky-senat).

Program zasedání:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Schválení zápisu z 5. zasedání AS PdF MU v akad. roce 2020/2021
  3. Projednání návrhu přeměny DSP Sociální pedagogika
  4. Schválení Obecných pravidel a obecných termínů pro přijímací řízení do doktorských studijních oborů / programů
  5. Projednání zástupců AS PdF MU v Přijímací komisi
  6. Různé

Online setkání


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.