Pozvánka na 6. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2019/2020

Termín: 5. 5. 2020, 14:00


Důležité upozornění:
Zasedání bude vzhledem k opatřením vlády ČR a vedení MU v souvislosti s pandemií COVID19 probíhat se vzdáleným přístupem online (MS Teams, IS MU).
Jelikož jsou ze zákona zasedání akademických senátů veřejná, bude-li chtít někdo kromě členů AS PdF MU a zvaných hostů vystoupit, musí se ozvat předsedovi AS PdF MU nejpozději do 3. 5. 2020 na e-mail adam@ped.muni.cz, aby mu mohl být přístup zajištěn. Informace o způsobu přístupu pro pozorovatele zasedání z řad veřejnosti bude 4. 5. 2020 uvedena na webových stránkách AS PdF MU (https://www.ped.muni.cz/o-nas/akademicky-senat).


Program zasedání:

1. Schválení programu 6. zasedání AS PdF MU v akad. roce 2019/2020
2. Schválení zápisu z 5. zasedání AS PdF MU v akad. roce 2019/2020
3. Projednání návrhů přeměn studijních oborů na studijní programy

a. návrh přeměny bakalářského studijního programu Vychovatelství
b. návrh přeměny bakalářského studijního programu Učitelství praktického vyučování
c. návrh přeměny doktorského studijního programu Speciální pedagogika a jeho anglické mutace Special Education
d. návrh přeměny doktorského studijního programu Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky a jeho anglické mutace Theory of Art and Gallery Education

4. Schválení Zprávy o hospodaření PdF MU za rok 2019
5. Schválení Výroční zprávy o činnosti PdF MU za rok 2019
6. Schválení Strategických cílů PdF MU na rok 2020
7. Schválení zástupců AS PdF MU v Přijímací komisi
8. Doplňující volba členky/člena obvodní volební komise
9. Představení harmonogramu voleb do AS PdF MU pro období 2021-2023
10. Různé


 

Dotazy k 6. zasedání AS PdF MU 2019/2020

Dotazy můžete pomocí následujícího formuláře pokládat od 5. 5. 2020 14:00 do ukončení zasedání.

Načítám...

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.