Pozvánka na 5. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2020/2021

24. 3. 2021

Datum

30. 3. 2021

Čas

od 14:00

Místo konání

Online Ms Teams

Důležité upozornění:

Zasedání bude vzhledem k opatřením vlády ČR a vedení MU v souvislosti s pandemií COVID-19 probíhat se vzdáleným přístupem online (MS Teams, IS MU).

Jelikož jsou ze zákona zasedání akademických senátů veřejná, bude-li chtít někdo kromě členů AS PdF MU a zvaných hostů vystoupit, musí se ozvat předsedovi AS PdF MU nejpozději do 28. 3. 2021 na e-mail adam@ped.muni.cz, aby mu mohl být přístup zajištěn. Informace o způsobu přístupu pro pozorovatele zasedání z řad veřejnosti bude 29. 3. 2021 uvedena na webových stránkách AS PdF MU (https://www.ped.muni.cz/o-nas/akademicky-senat).

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání

2. Schválení zápisu ze 4. zasedání AS PdF MU v akad. roce 2020/2021

3. Projednání návrhu přeměny NMgr. programu Sociální pedagogika a volný čas

4. Schválení Výroční zprávy o činnosti PdF MU za rok 2020

5. Schválení Zprávy o hospodaření PdF MU 2020

6. Schválení rozpočtu PdF MU na rok 2021

a. Pravidla sestavování rozpočtu

b. Rozpočet kateder a institutů, Centralizované prostředky, DIF PdF_2021, Návrh rozdělení hospodářského výsledku 2020, Rozpočet PdF 2021 (NEIN), Rozpočet PdF 2021 (INV)

7. Zpráva z jednání RVŠ a její Komise pro přípravu učitelů

8. Různé

Odkaz na online setkání


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.