Pozvánka na 5. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2019/2020

Termín: 7. 4. 2020, 14:00


Důležité upozornění:
Zasedání bude vzhledem k opatřením vlády ČR a vedení MU v souvislosti s pandemií
koronaviru COVID-19 probíhat se vzdáleným přístupem online (MS Teams, IS MU).
Jelikož jsou ze zákona zasedání akademických senátů veřejná, bude-li chtít někdo kromě členů AS PdF MU a
zvaných hostů vystoupit, musí se ozvat předsedovi AS PdF MU nejpozději do 5. 4. 2020 na e-mail
adam@ped.muni.cz, aby mu mohl být přístup zajištěn. Informace o způsobu přístupu pro pozorovatele
zasedání z řad veřejnosti bude 6. 4. 2020 uvedena na webových stránkách AS PdF MU
(https://www.ped.muni.cz/o-nas/akademicky-senat).
Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Schválení zápisu ze 4. zasedání AS PdF MU v akad. roce 2019/2020
3. Schválení rozpočtu PdF MU na rok 2020
a. Pravidla sestavování rozpočtu
b. Pravidla hospodaření
c. Rozpočet kateder a institutů, Centralizované prostředky, DIF PdF_2020, Návrh
rozdělení hospodářského výsledku 2019, Rozpočet PdF_2020_ NEIN, Rozpočet
PdF_2020_INV
4. Volba zástupce PdF v Ekonomické komisi AS MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.