Pozvánka na 4. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2023/2024

Srdečně vás zveme na 4. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2023/2024, které se bude konat 13. 2. 2024 od 14:00 hodin a bude probíhat v Konferenční a relaxační místnosti RUV, (suterén Poříčí 9).

6. 2. 2024

Datum

13. 2. 2024

Čas

od 14:00

Místo

Konferenční a relaxační místnost RUV, suterén Poříčí 9

Program zasedání:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Schválení zápisu z 3. zasedání AS PdF MU v akad. roce 2023/2024
  3. Vyjádření děkanky k bezpečnostním opatřením v souvislosti s událostmi na FF UK 21. 12. 2023 a během DOD 27. 1. 2024 na PdF MU
  4. Doplnění členek/členů Disciplinární komise PdF MU
  5. Schválení zástupců senátu v příjímacích komisích PdF MU
  6. Představení Strategických cílů PdF MU na rok 2024
  7. Různé

Pozvánka Facebook Podklady k zasedání


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.