Pozvánka na 2. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2022/2023

4. 10. 2022

Datum

11. 10. 2022

Čas

od 14:00

Místo

Zasedací místnost děkanátu PdF MU

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání

2. Schválení zápisu z 1. zasedání AS PdF MU v akad. roce 2022/2023

3. Projednání návrhu na vznik bakalářského studijního programu Education for Diversity and Inclusion

4. Schválení Podmínek a kritérií přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských (pětiletých) studijních programech na PdF MU platných pro akademický rok 2023/2024

5. Schválení Podmínek a kritérií přijetí ke studiu v programu English Language for Education na PdF MU platných pro akademický rok 2023/2024

6. Schválení Podmínek a kritérií přijetí ke studiu v programu Education for Diversity and Inclusion na PdF MU platných pro akademický rok 2023/2024

7. Volba nového člena/členky Disciplinární komise PdF MU

8. Volba nového člena/členky Ubytovací komise MU

9. Různé

Pozvánka Facebook


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.