Pozvánka na 2. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2020/2021

29. 10. 2020

Datum

3. 11. 2020

Čas

od 14:00

Online

MS Teams

Důležité upozornění:
Zasedání bude vzhledem k opatřením vlády ČR a vedení MU v souvislosti s pandemií COVID-19 probíhat se vzdáleným přístupem online (MS Teams, IS MU).

Jelikož jsou ze zákona zasedání akademických senátů veřejná, bude-li chtít někdo kromě členů AS PdF MU a zvaných hostů vystoupit, musí se ozvat předsedovi AS PdF MU nejpozději do 1. 11. 2020 na e-mail adam@ped.muni.cz, aby mu mohl být přístup zajištěn. Informace o způsobu přístupu pro pozorovatele zasedání z řad veřejnosti bude 2. 11. 2020 uvedena na webových stránkách AS PdF MU (https://www.ped.muni.cz/o-nas/akademicky-senat).

Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Schválení zápisu z 1. zasedání AS PdF MU v akad. roce 2020/2021
3. Projednání záměru děkana jmenovat proděkanku/proděkana pro rozvoj a vnější vztahy
4. Doplňující volba členky/člena Disciplinární komise PdF MU
5. Doplňující volba členů Stipendijní komise PdF MU
6. Schválení návrhu na zástupce PdF MU v Ubytovací komisi RMU
7. Schválení návrhu na zástupce PdF MU v Komisi pro stravovací politiku RMU
8. Různé

Dotazy k 2. zasedání AS PdF MU 2020/2021

Dotazy můžete pomocí následujícího formuláře pokládat od 3. 11. 2020 14:00 do ukončení zasedání.

Načítám...

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.