Pozvánka na 1. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2023/2024

Srdečně vás zveme na 1. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2023/2024, které se bude konat 3. 10. 2023 od 14:00 hodin a bude probíhat v Konferenční a relaxační místnosti RUV, (suterén Poříčí 9).

27. 9. 2023

Datum

3. 10. 2023

Čas

od 14:00

Místo

Konferenční a relaxační místnost, suterén Poříčí 9

Program zasedání:

1. Schválení programu zasedání

2. Schválení zápisu z 8. zasedání AS PdF MU v akad. roce 2022/2023

3. Volba nového člena/členky Disciplinární komise PdF MU

4. Schválení Podmínek a kritérií přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských (pětiletých) studijních programech na PdF MU platných pro akademický rok 2024/2025

5. Schválení Podmínek a kritérií přijetí ke studiu v cizojazyčných bakalářských studijních programech na PdF MU platných pro akademický rok 2024/2025

6. Projednání návrhu na prodloužení akreditace bakalářského studijního programu Matematika se zaměřením na vzdělávání a navazujícího magisterského studijního programu Učitelství matematiky pro ZŠ

7. Schválení transformace úseků sekretariátu děkanky na oddělení

  • Oddělení zahraničních vztahů a internacionalizace
  • Oddělení vnějších vztahů a marketingu

8. Volba kandidáta na zastoupení PdF MU v RVŠ

9. Různé

Pozvánka Facebook


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.