Pozvánka 3. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2020/2021

27. 1. 2021

Datum

2. 2. 2021

Čas

od 14:00

Důležité upozornění:
Zasedání bude vzhledem k opatřením vlády ČR a vedení MU v souvislosti s pandemií COVID-19 probíhat se vzdáleným přístupem online (MS Teams, IS MU).
Jelikož jsou ze zákona zasedání akademických senátů veřejná, bude-li chtít někdo kromě členů AS PdF MU a zvaných hostů vystoupit, musí se ozvat předsedovi AS PdF MU nejpozději do 31. 1. 2021 na e-mail adam@ped.muni.cz, aby mu mohl být přístup zajištěn. Informace o způsobu přístupu pro pozorovatele zasedání z řad veřejnosti bude 1. 2. 2021 uvedena na webových stránkách AS PdF MU (https://www.ped.muni.cz/o-nas/akademicky-senat).

Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Schválení zápisu z 2. zasedání AS PdF MU v akad. roce 2020/2021
3. Schválení úpravy Podmínek a kritérií pro přijetí v přijímacím řízení na PdF MU pro akad. rok 2021-2022
4. Návrh na udělení výjimky k převodu zůstatku rozpočtu kateder do následujícího rozpočtového období 2021
5. Informace o přípravě rozpočtu PdF MU na rok 2021
6. Informace k Dlouhodobému záměru PdF MU (2021-2028)
7. Různé

Odkaz na online setkání


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.