1. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2020/2021

Pozvánka na 1. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2020/2021

29. 9. 2020

Termín: 6. 10. 2020, 14:00

Důležité upozornění:

Zasedání bude vzhledem k opatřením vlády ČR a vedení MU v souvislosti s pandemií COVID-19 probíhat se vzdáleným přístupem online (MS Teams, IS MU).

Jelikož jsou ze zákona zasedání akademických senátů veřejná, bude-li chtít někdo kromě členů AS PdF MU a zvaných hostů vystoupit, musí se ozvat předsedovi AS PdF MU nejpozději do 4. 10. 2020 na e-mail adam@ped.muni.cz, aby mu mohl být přístup zajištěn. Informace o způsobu přístupu pro pozorovatele zasedání z řad veřejnosti bude 5. 10. 2020 uvedena na webových stránkách AS PdF MU (https://www.ped.muni.cz/o-nas/akademicky-senat).

Program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Schválení zápisu z 6. zasedání AS PdF MU v akad. roce 2019/2020
 3. Projednání návrhů změn v akreditaci
  1. rozšíření programu Učitelství občanské výchovy pro ZŠ o kombinovanou formu
  2. rozšíření programu Sociální pedagogika a volný čas o kombinovanou formu
 4. Schválení změn Jednacího řádu Vědecké rady PdF MU
 5. Schválení Podmínek a kritérií pro přijetí ke studiu v bakalářských, navazujících magisterských, doktorských a cizojazyčných studijních programech na PdF MU pro akad. rok 2021/2022
 6. Schválení návrhu na zástupce PdF v Radě vysokých škol
 7. Různé

 


 

Dotazy k 1. zasedání AS PdF MU 2020/2021

Dotazy můžete pomocí následujícího formuláře pokládat od 6. 10. 2020 14:00 do ukončení zasedání.

Načítám...

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.