Nabídka oborových kurzů pro provázející učitele mimo pilotáž

Kurzy dalšího vzdělávání pro provázející učitele obecného charakteru

Vzdělávání nadaných žáků pro provázející učitele - 1. st. ZŠ a 2. st. ZŠ (22. 2. 2024)

Kurzy pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a speciální školy

Aktuální otázky vzdělávání v oboru český jazyk a literatura (pro provázející učitele) (21. 3. 2024)
Cesta k učitelství dějepisu – propojení teorie s praxí (14. 3. a 28. 3. 2024)
Didaktické aspekty korektivní zpětné vazby poskytované provázejícím učitelem ruského jazyka na ZŠ (23. 5. 2024)
Internetové zdroje a elektronické nástroje ve výuce ruštiny pro provázející učitele (7. 3., 11. 4. a 16. 5. 2024)
Metodický seminář k výuce výchovy ke zdraví s prvky zážitkové pedagogiky a mentoringu (4. 4. a 11. 4. 2024)
Ochrana přírody – terénní výuka (13. 6. 2024)
Právní povědomí pedagogických pracovníků pro SŠ (21. 3. 2024)
Projektování a příprava výuky v odborném vzdělávání pohledem provázejícího učitele (Bude upřesněno.)
Provázející učitel jako vzdělavatel budoucích učitelů anglického jazyka (11. 4. a 25. 4. 2024)
Reflexe a mentoring uvádějících učitelů cizích jazyků (20. 6. 2024)
Reflexe praxí studentů programu UMŠ (13. 6. 2024)
Slovní úlohy řešené v rámci diferencované výuky matematiky: Jak může provázející učitel obohatit studenta prostřednictvím řešení a analýzy slovních úloh (7. 3. 2024)
Společné vzdělávání budoucích učitelů francouzštiny (2. 5. 2024)
Škola jako prostor reprodukce sociálních nerovností (25. 4. 2024)
Terénní výuka pro učitele zeměpisu (18. 4. 2024)
Trendy v technice a informatice pro provázející učitele (8. 2. a 15. 2. 2024)
Workshop reflexe praxe PU (23. 5. 2024)
Zprostředkování umění pro provázející učitele (Bude upřesněno.)

Kurzy pro mateřské školy

Komunikace s rodinou v MŠ (16. 5. 2024)
Pedagogická diagnostika v mateřské škole (23. 5. 2024)
Plánování v mateřské škole (14. 3. 2024)
Profesní rozvoj učitele MŠ (25. 4. 2024)
Propojení kognitivní a estetické komponenty osobnostního rozvoje dítěte v mateřské škole (29. 2. 2024)
Reflexe praxí studentů programu UMŠ (13. 6. 2024)

Kurzy pro 1. stupeň ZŠ

Diagnostická činnost v práci učitele 1. stupně (4. 4. 2024)
Metody dramatické výchovy jako cesta ke kognitivně náročné práci žáků – seminář pro fakultní provázející učitele (23. 5. 2024)
Moderní didaktika hudební výchovy na ZŠ (2. 5. 2024)
Reflexe praxí studentů v programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (16. 5. 2024)
Rozvíjení matematické gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ prostřednictvím řešení nestandardních úloh, zejména úloh s tematikou pravděpodobnosti (14. 3. 2024)
Využití mobilních telefonů v tvorbě a dalších vzdělávacích aktivitách na 1. stupni ZŠ (11. 4. 2024)
Možnosti realizace cílů výtvarné výchovy na 1. stupni základní školy (21. 3. 2024)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.