Základy krizové intervence pro školní psychology

Charakteristika kurzu:
Krizová intervence je nedílnou součástí práce každého psychologa. Především v pedagogickém prostředí, kde se psycholog musí vyrovnávat s širokou skupinou klientů, od žáků, k rodičům, či učitelům nabývá znalost základů krizové intervence na důležitosti. Kurz nabídne účastníkům znalosti potřebné k reakci na náhlé a potenciálně traumatizující události.  

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro školní psychology.

Profil absolventa:
V průběhu vzdělávacího programu se účastníci prostřednictvím přednášek, kazuistik a diskuzí naučí teoretické základy krizové intervence v pedagogickém prostředí. Prostřednictvím workshopu se naučí základy jednání s dospělým i dětským klientem v krizi, naučí se reflektovat pocity, které v nich krizové situace vyvolávají, a uvědomovat si, jak tyto pocity ovlivňují jejich přístup k práci ve školním systému. Dále se také naučí pracovat s legislativními omezeními a etickými principy ve školním systému.

 • Garant kurzu: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D., Mgr. Gabriela Slaninová, Ph.D. 
 • Délka kurzu: dvoudenní kurz (celkem 16 vyučovacích hodin – 2 výukové dny po 8 hodinách)
 • Termíny konání kurzu: 8. – 9. 11. 2019 (přesný čas a místo konání bude upřesněno)
 • Obsahový plán kurzu:
  1. den:
  Teoretické základy krizové intervence, příčiny, typologie a fáze krize. Řešení krize, vyrovnávací strategie, laická a odborná pomoc, svépomoc. Krizová intervence – principy a postupy. (4 hodiny)
  Osobnost krizového interventa. Vzdělávání a výcviky. Etika krizové intervence. Supervize v krizové intervenci. (4 hodiny)
  2. den:
  Legislativní hledisko v krizové intervenci, ohlašovací povinnost, zachování mlčenlivosti. (4 hodiny)
  Možnosti terapie u posttraumatické stresové poruchy. Akutní reakce na stres, traumatická krize. (4 hodiny)
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz bude vyučován prostřednictvím přednášek, kazuistických seminářů a workshopů. V rámci přednášek bude využíváno nejen frontální výuky, ale i diskuzí nad modelovými příklady a praktickými ukázkami. Kazuistické semináře budou zaměřeny na sdílení přímé zkušenosti z práce. V rámci workshopů se budou účastníci kurzu formou sebezkušenosti učit lépe porozumět chování dětí a konkrétním technikám práce s nimi. Obsah kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 1 500 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 25. 10. 2019 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií VŠ diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz
 • Počet uchazečů: min. 15, max. 25
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-5948/2018-1-330).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.