Základní postupy v aplikované behaviorální analýze

Charakteristika programu:
Kurz je určen pro rodiče a osoby, které vykonávají přímou péči o osoby s neurovývojovými poruchami. Absolvováním kurzu získá jeho účastník kompetence v oblasti posilování pozitivních vzorců chování jako prvku prevence výskytu a prohlubování nežádoucích projevů jednání u dětí, dospívajících a dospělých osob využívajících služeb sociální péče a sociální prevence. Pomocí metod aplikované behaviorální analýzy (dále ABA) se eliminuje nežádoucí chování, dochází k prohlubování a upevňování základních návyků každodenního života, posiluje se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje se komunikace a sociální interakce.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolského vzdělání s maturitou.

Profil absolventa:
Techniky ABA je možné uplatnit v jakémkoli přirozeném prostředí včetně prostředí školy nejčastěji při práci s lidmi s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.