Žák se sluchovým postižením na prvním stupni běžné základní školy

Charakteristika programu: 
Cílem on-line kurzu je poukázat na specifika spojená se vzděláváním žáků se sluchovým postižením v běžném prostředí základní školy. Účastník kurzu se dozví, s jakými výzvami se žák potýká, a co je třeba na prostředí a formě výuky upravit, aby požadované informace žák se sluchovým postižením přijal. Kurz nabídne vhled do různých výukových metod kombinujících kritické myšlení, čtenářskou gramotnost a dramatickou výchovu. Tyto metody jsou vhodné nejen pro žáka se sluchovým postižením, ale i pro celou třídu.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen všem se zájmem o danou problematiku. Je vhodný zejména pro pedagogické pracovníky, kteří mají ve své třídě žáka se sluchovým postižením.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu si rozšíří své informace o dané problematice.

PLATBA KURZU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.