Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem - specifika a praxe

Charakteristika programu:
Kurz volně navazuje na kurz Úvod do výuky žáků s odlišným mateřským jazykem.
Zaměří se na prohloubení znalostí v otázce vzdělávání dětí a žáků-cizinců/dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ). Zmíněna bude základní terminologie s tímto tématem spjatá, stranou nezůstane ani legislativa, formy a metody výuky i praktické rady z praxe. Seminář bude uchopen prakticky s názornými příklady, diskusí nad případně vzniklým otázkami, a společným hledáním řešení nebo nabídky možné podpory.
Po absolvování kurzu budou účastníci schopni charakterizovat jevy typické pro žáky s OMJ, ovládat nejnovější metody, využívat znalosti nabyté v obou na sebe navazujících kurzech ve vlastních vyučovacích hodinách a začlenit žáka s OMJ do školního i mimoškolního prostředí.
Kurz bude realizován prezenční formou. Jedná se o blok workshopů s různými vyučujícími.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro absolventy bakalářských a magisterských vysokoškolských studijních programů vedoucích k získání kvalifikace pro regulovaná povolání pedagogického pracovníka. Toto je nutné doložit prostou kopií VŠ diplomu.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu uplatní získané vědomosti a znalosti na všech stupních ZŠ, SŠ, ale i MŠ, ve vzdělávacích a integračních centrech.

PŘIHLÁŠKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.