Vzdělávání nadaných žáků v matematice

Charakteristika programu:
Cílem kurzu je nabídnout učitelům 1. a 2. stupně ZŠ možnosti, jak lze vzdělávat nadané žáky v běžné třídě a v běžné hodině matematiky. Nadaní žáci jsou často obtížně identifikovatelní, ve třídě se mnohdy projevují jako problematičtí, vyrušující, nekonformní. V kolektivu 20 až 30 žáků je velmi náročné věnovat se nadanému dítěti tak, aby se optimálně rozvíjelo v matematice. Když však učitel zná typologii nadaných žáků a způsoby práce s nimi, je to možné.
V úvodní části kurzu budou učitelé seznámeni s různými profily nadaných žáků a s jejich typickými projevy ve výuce matematiky. Na konkrétních příkladech budou ilustrovány případy žáků z rizikových skupin nadaných a budou uvedeny efektivní způsoby práce s těmito dětmi.
V druhé části kurzu se budeme věnovat způsobům výuky nadaného žáka v heterogenní skupině dalších žáků. Zaměříme se na principy diferencované výuky.
Ve třetí části kurzu se budeme zabývat řešením matematických úloh, které jsou vhodné pro nadané žáky.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro studentky/studenty oboru učitelství pro 2. stupeň základní školy, učitelky/učitele na 2. stupni základní školy a asistentky/asistenty pedagoga na 2. stupni základní školy. Toto je nutné doložit prostou kopií VŠ diplomu, maturitního vysvědčení, příp. osvědčení o absolvování doplňujícího pedagogického studia, nebo potvrzením o studiu (studentky/studenti PdF MU nemusí potvrzení dodávat).

PŘIHLÁŠKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.