Vzájemné jazykové vlivy angličtiny a francouzštiny

Charakteristika programu:
Kurz si klade za cíl seznámit učitele anglického a francouzského jazyka se vzájemnými jazykovými vlivy angličtiny a francouzštiny s ohledem na historický vývoj Velké Británie a Francie. Součástí kurzu budou i vypracovaná cvičení využitelná v hodinách angličtiny a francouzštiny.

Požadované předpoklady uchazeče:
Cílovou skupinou jsou učitelé anglického a francouzského jazyka základních škol (druhého stupně), středních škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky (nutnost doložit prostou kopii VŠ mgr. diplomu).

Profil absolventa:
Absolvent kurzu se seznámí se vzájemnými jazykovými vlivy mezi angličtinou a francouzštinou a možnostmi využití získaných poznatků z vývoje obou jazyků v hodinách anglického a francouzského jazyka jako motivačního prvku, prostředku pro hlubší pochopení současného stavu jazyka (angličtiny a francouzštiny) a jako součást mezioborových vztahů.

 • Garant kurzu: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
 • Délka kurzu: prezenční – jednodenní praktický workshop, celkem 5 vyučovacích hodin po dobu jednoho dne rozdělených do 3 bloků: 1. blok – 15.00-16.30, přestávka 10 minut, 2. blok – 16.40-18.10, přestávka 10 minut, 3. blok – 18.20-19.05
 • Termín konání kurzu: 5. 11. 2018
 • Obsahový plán kurzu: 
  1. blok (2 hodiny): historický přehled anglicko-francouzských vztahů 
  - situace před historickým setkáním
  - staletí důvěrností
  - staletí nepřátelství
  - společné dobrodružství v Novém Světě
     - první anglické a francouzské kolonie
  2. blok (2 hodiny): vzájemné jazykové vlivy 
  - čím francouzština obohatila angličtinu -  normanský vliv
     - výpůjčky z francouzštiny
  - čím angličtina obohatila francouzštinu
     - výpůjčky z angličtiny
  - identická slova v angličtině a francouzštině
  - mezinárodní slova
  3. blok (1 hodina): 
  - zrádná slova v angličtině (false friends)
  - zrádná slova ve francouzštině (faux-amis)
  - franglais
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: kurz je ukončen orientačním testem. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 600 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po e-mailové domluvě (schejbalova@ped.muni.cz) na místě.
 • Termín podání přihlášky: PRODLOUŽENO do 29. 10. 2018 (formou provedení objednávky kurzu přes Obchodní centrum MU - prostou kopii VŠ mgr. diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenovanou e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz taktéž do 29. 10. 2018)
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 25
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-34813/2017-1-125).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.