Využití informačních technologií při výuce vlastivědného a zeměpisného učiva

Charakteristika programu:
Kurz reaguje na současné změny ve státních kurikulárních dokumentech v souvislosti s implementací digitálních kompetencí do kurikul školy. Kurz nabídne účastníkům teoretické ukotvení i praktické ukázky a náměty k využití moderních informačních technologií jako nástrojů pro osvojování vlastivědného a zeměpisného učiva. Kurz je zaměřen na rozšiřování dovedností učitelů v práci s informačními technologiemi (robotika, 3D tisk, mobilní aplikace) s cílem zvýšení relevance vzdělávání a uplatnění žáků na trhu práce i pro společnost.

Požadované předpoklady uchazeče:
Cílovou skupinou jsou učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé zeměpisu 2. stupně ZŠ, učitelé geografie SŠ, zájemci s ukončeným vysokoškolským bakalářským studiem v učitelských i neučitelských oborech zaměřených na geografii.

Profil absolventa: Absolvent kurzu si prohloubí svou odbornou kvalifikaci.

PŘIHLÁŠKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.