Výuka matematicky nadaných žáků na 2. stupni ZŠ

Charakteristika programu:
Účastníci se seznámí s nejnovějšími přístupy k matematicky nadaným žákům, jejich typickým charakteristikám a handicapům. Kurz zprostředkuje výměnu zkušeností s originálními přístupy k řešení úloh, nabídne možnosti rozšíření a prohloubení standardního učiva. Pozornost bude věnována také práci s těmito žáky v rámci inkluzívního vzdělávání. Práce se žáky s dvojí výjimečností (nadaní s poruchami učení).

Kurz je určen:
učitelům matematiky na 2. stupni základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

 
 • Garant kurzu: Mgr. Irena Budínová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Irena Budínová, Ph.D., Mgr. Helena Durnová, Ph.D., RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D.
 • Délka kurzu: jednodenní sobotní kurz v délce 8 hodin v prostorách PdF (učebna 37, ev. 32, Poříčí 31, Brno)
 • Termín konání kurzu: 17. 3. 2018
 • Obsahový plán kurzu: 
  Dopolední blok: 
  45 min - přednáška - seznámení s problematikou: charakteristika nadaných žáků, mýty o nadaných žácích
  90 min - workshop: různé přístupy k řešení úloh - aritmetika a algebra
  45 min - přednáška - nové směry ve výuce nadaných 
  Odpolední blok: 
  45 min - přednáška - metody a formy práce s nadanými žáky, matematické soutěže ve výuce nadaných
  90 min - různé přístupy k řešení úloh, algebra a geometrie 
  45 min - výměna zkušeností během řízené diskuze a závěrečné zhodnocení
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 1 000,- Kč (platba kurzu v hotovosti na místě)
 • Termín podání přihlášky: do 23. 2. 2018 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 8, max. 20 (v případě vyššího zájmu bude kurz rozdělen na 2)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-32176/2016-1-950).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.