Vodní turistika 

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na získání praktických i teoretických znalostí a dovedností potřebných pro uplatnění vodní turistiky v pedagogické praxi. 
Kurz je přednostně určen studentům a učitelům 1. stupně ZŠ a MŠ. Pokud zůstane nenaplněn, lze jej doplnit zájemci z veřejnosti.
Obsahem kurzu je opakování základů jízdy v kánoi na klidné vodě, kterou studenti i pedagogičtí pracovníci MŠ a 1. stupně ZŠ absolvovali na povinném letním výcvikovém kurzu v rámci svého studia na vysoké škole. Dále je obsahem seznámení se základy pohybu na proudící vodě s výukou základních záběrů, nastupování a vystupování z lodě, překonávání překážek a jízda v proudu i v obtížnějších podmínkách. Účastníci se také seznámí se zásadami bezpečnosti a hygieny na vodě i v průběhu kempování, přípravou a vedením vodáckých putovních táborů určených pro děti školního věku včetně znalostí předpisů a norem k jejich pořádání.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolského vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a MŠ.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu bude vybaven základními teoretickými, praktickými a metodickými znalostmi a dovednostmi potřebnými k přípravě a vedení výběrových pohybových aktivit podobného typu i v podmínkách školní tělesné výchovy.

 • Garant kurzu: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Marek Trávníček, PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D., Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.
 • Délka kurzu: pětidenní praktický kurz (celkem 40 vyučovacích hodin)
  1. den - odjezd vlakem dle jízdního řádu, příjezd cca v 14.00 hod., 12.00-14.00 hod. - organizace a začátek teorie, bezpečnost a základy sjíždění tekoucí vody, 14.00-18.00 hod. - etapa na tekoucí vodě, 18.00-20.00 hod. - teorie k výstroji a výzbroji, stavění stanů, chystání ohně, atd. (4 hod. teorie, 4 hod. praxe)
  2. den - sjíždění na tekoucí vodě s plnou zátěží (9 hod. praxe)
  3. den - nácvik na místě, překonávání překážek a jízda v proudu v obtížnějších podmínkách - sjíždění jezů bez zátěže (3 hod. teorie, 5 hod. praxe)
  4. den - etapa sjíždění na tekoucí vodě s plnou zátěží (9 hod. praxe)
  5. den - etapa sjíždění na tekoucí vodě s plnou zátěží 8.00-12.00, 13.00-15.00 hod. - ukončení praktické části kurzu a odjezd vlakem do Brna (2 hod. teorie, 5 hod. praxe)

  Bližší informace k dopravě (zřejmě vlakem) a ubytování (v kempech, ve stanech) obdrží účastníci kurzu po uzavření přihlášek v Obchodním centru MU (nejpozději do 1. 6. 2019).
 • Termín konání kurzu: 9. - 13. 6. 2019
 • Obsahový plán kurzu: 
  Teoretické základy vodní turistiky (8 hod.)
  • Zásady první pomoci, bezpečnost a předpisy - 2 hod.
  • Výzbroj, výstroj a technologie - 1 hod.
  • Technika sjíždění tekoucí vody - 2 hod.
  • Metodika sjíždění tekoucí vody - 2 hod.
  • Etnografie krajiny - 1 hod.
  Praxe a metodika vodní turistiky (32 hod.)
  • Technika a metodika sjíždění tekoucí vody
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Prokázání zvládnutí praktických dovedností sjíždění tekoucí vody. Absolvování kurzu v plném rozsahu. Udělení zápočtu (studenti MU) za studijní předmět TV1MK_TVVT nebo TV1MP_TVVT Vodní turistika. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: celková cena kurzu (půjčovné lodí cca 500 Kč/os., ubytování-kempy cca 250 Kč/os., doprava cca 500 Kč/os., přihlašovací poplatek 600 Kč/os.) bude přibližně 1850 Kč. Celková cena kurzu (i s přihlašovacím poplatkem 600 Kč) je nižší asi o 35 % proti ceně za samostatnou osobu mimo skupinu. Strava je řešena individuálně.
 • Termín podání přihlášky: do 16. 5. 2019 přes Obchodní centrum MU na základě zaplacení přihlašovacího poplatku 600 Kč (zahrnuje provozní náklady katedry a fakulty, je nevratný a slouží jako závazná přihláška, povolena pouze platba z účtu na účet). Po tomto datu individuálně po domluvě s garantem kurzu (vrbas@ped.muni.cz).
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 40

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.