Vedení třídy

Charakteristika kurzu:
Kurz je určen všem učitelům na 1. a 2. stupni základní školy. Bude se věnovat práci se třídou. Během kurzu budou představeny teoretické základy formování skupiny a nabídnuty metody a postupy práce se třídou ve specifických situacích. Dále budou probrány základy sociometrie a možné techniky měření třídního klima pozorováním, stanovování pravidel a práce s nimi. Témata, kterým se bude kurz věnovat, vycházejí částečně z poptávky účastníků, částečně budou nabídnuta lektory – např. příchod nového žáka, přítomnost pomlouvání ve třídě, práce s žákem, který je vyčleňován.  

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro učitele na 1. a 2. stupni základní školy. 

Profil absolventa:
Absolvent kurzu získá základní povědomí o vedení třídy. Bude tedy umět se třídou pracovat a zastávat pozici třídního učitele.

 • Garant kurzu: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
 • Lektoři kurzu: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D., Mgr. David Vaněk, Ph.D., Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
 • Délka kurzu: 8 hodinový kurz rozdělený do dvou dnů po 4 hodinách
 • Termíny konání kurzu: 18. 6. 2021 (9:00 - 13:00), 8. 9. 2021 (13:00 - 17:00)
 • Forma výuky: 18. 6. 2021 on-line forma výuky, 8. 9. 2021 dle epidemiologické situace
 • Obsahový plán kurzu:
  • Třídní klima, způsoby měření třídního klimatu (2 hodiny)
  • Práce se třídou – sestavení třídnické hodiny, principy využití metod skupinové práce, jednotlivá témata uvedená výše (4 hodiny)
  • Etické a legislativní aspekty práce třídního učitele, možnosti supervize, práce pod supervizí (2 hodiny)
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz bude vyučován prostřednictvím přednášek, kazuistických seminářů a workshopů. V rámci přednášek bude využíváno nejen frontální výuky, ale i diskuzí nad modelovými příklady a praktickými ukázkami. Kazuistické semináře budou zaměřeny na sdílení přímé zkušenosti z práce. V rámci workshopů se budou účastníci formou sebezkušenosti učit lépe porozumět chování dětí a konkrétním technikám práce s nimi. Obsah kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 0,- Kč Účastnický poplatek je hrazen z projektu, který je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) na realizaci Institucionálního plánu Masarykovy univerzity pro rok 2021. 
 • Termín podání přihlášky: do 14. 6. 2021 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií VŠ diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kubickova@ped.muni.cz
 • Počet uchazečů: min. 8, max. 25
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-5948/2018-1-330). Účastníci obdrží osvědčení o účasti v programu celoživotního vzdělávání v rámci systému DVPP. 

PŘIHLÁŠKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.